ТАРИФА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ

Цена за стандартно включване в една рубрика - 200 лв.,
във всяка следваща рубрика - 180 лв. (без ДДС)

Посочената цена е пакетна и включва:

1. Участие в каталога ”Информация за София” (печатно издание) с рекламно-информационно каре на площ от 50 кв. см с фирмен знак и надпис, пълни координати (адреси, телефони, факсове, телекс, e-mail, website) и анотация до 30 думи информационен текст, доуточняващ дейността на фирмата.

2. Включване в националната информационна система ”Информация за София по телефона” - тел. (02) 987 99 55 със същата информация до края на 2008 година. ”Информация за София по телефона” е единстеваната информационна система, функционираща на стационарен телефон, който се таксува на цената на обикновен градски разговор.

3. Включване в интернет версията на каталога www.infoSofia.bg със същата информация + линк към вашия сайт до края на 2008 година.

4. Включване в компютърната версията на ”Информация за София” (на CD - разпространява се безплатно) със същата информация до края на 2008 година.

5. Безплатен екземпляр от каталога и CD с компютърната версия с безплатна куриерска доставка веднага след излизането на печатното издание.

6. Безплатна актуализация на информацията в интернет версията, компютърната версия и в ”Информация за София по телефона” (до 24 часа след подаване на новата информация).

За участие в каталога или за повече информация се свържете с нас на телефони (02) 987 99 55, (02) 980 99 03; e-mail: info1@infoSofia.bg или влезте в Заявката за включване.